Klassisk Bingo

Et spil, som praktisk talt alle kender, er bingo. Det kan spilles af alle såvel voksne som børn.

Reglerne er ret enkle. Hver spiller får udleveret en spilleplade med en række numre.

En opråber trækker et givet antal numre ud tilfældigt, og så gælder det om at have flest mulige af de opråbte numre på sin egen spilleplade.

HVAD BINGO EGENTLIG ER

Bingo er et talspil bestående af 75 numre. Hver enkelt spilleplade indeholder 25 numre listet tilfældigt op. Faktisk er det muligt, at to spillere kan have spilleplader med ens udseende. Pladerne er nemlig ikke unikke.

Dog er der en vis systematik over, hvordan tallene er listet op på spillepladen. Pladen er inddelt i fem søjler, hvor tallene fra 1-15 er placeret i første søjle, tallene fra 16-30 til anden søjle og så videre. Tallene står dog ikke i numerisk rækkefølge.

Den enkelte spiller kan have så mange spilleplader med i spillet, som vedkommende kan overskue.

Det er ikke muligt at regne ud, hvilke numre der udtrækkes, og dermed kan man som spiller ikke lægge nogen form for strategi. Det er rene tilfældigheder, der afgør, hvilke numre der udtrækkes, og hvem der dermed vinder. Jo flere plader jo større chance kan der i hvert fald være for at vinde. Igen er det helt afhængigt af, hvilke numre der bliver udtrukket. Selv ikke den mest erfarne bingospiller har i princippet nogle fordele frem for nybegynderen. Og så dog. Den erfarne spiller har mulighed for at ”styre” flere spilleplader på en gang, end nybegynderen typisk har.

Danske Spil har lanceret Bingo online, hvor man kan sidde hjemme bag computeren og spille med. Ellers har det været normalen, at bingo spilles i typisk lidt større forsamlinger med op til mange spillere og en opråber, der gennemfører en længere række spil. Flere af spillerne er også ofte med i en del på hinanden følgende spillerunder. Men også online er det til tider muligt at spille sammen med andre i dag.

Det er i dag muligt at deltage i mange forskellige slags bingospil med dels forskellige gevinster og i forskellige varianter.