Casino og roulette online - udviklingen af reglerne for online spil

Spil er underlagt lovgivning i Danmark og organiseret med Danske Spil som udbyder. Danske Spils monopol har været gældende siden 1949.

Andre spiludbydere har ikke haft mulighed for at slå sig ned på det danske marked.

Efterhånden er Danmark kommet mere og mere under pres for at liberalisere sin spillelovgivning. Dels står der udenlandske selskaber på spring, som gerne vil udbyde deres spil til danskerne. Dels presser EU på for at få den danske regering til at liberalisere markedet, da EU er imod monopoler.

Dog er det lykkedes den danske stat at bevare monopolet. En udfordring kom for alvor i 2003, da det engelske selskab Ladbrokes lagde sag an mod Skatteministeriet, da selskabet ikke kunne få lov til at starte spillevirksomhed i Danmark.

Det var imidlertid Skatteministeriet, som vandt sagen i Østre Landsret. Det danske argument for at beholde spilmonopolet var, at den danske stat også arbejder med bekæmpelse af ludomani og dermed tager hånd om de mennesker, for hvem spilleriet går hen og bliver et problem. Ifølge EF-domstolen giver netop denne omstændighed ethvert EU-land lov til at bevare et spillemonopol.

DEN SENESTE UDVIKLING

Dommen betyder dog ikke, at Danmark ikke fortsat er udsat for pres med hensyn til at liberalisere sin spillelovgivning.

Det er fra EU, at der fortsat bliver lagt pres på den danske regering for at slække på sit monopol. I 2007 modtager Danmark en besked fra EU-kommissionen om at ændre på spillovgivningen og give udenlandske selskaber adgang til det danske spillemarked.

Efterhånden efterkom den danske regering også ønsket/ anmodningen fra EU. Efter mange henvendelser fra Bruxelles fremlægger skatteministeren i april 2009 planer om en lovændring på spilleområdet. Meningen er, at en liberalisering skal træde i kraft fra d. 1. januar 2011.

Dette betyder i praksis, at udenlandske selskaber skal søge licens hos den danske stat til at udbyde deres spil. Licensen kan koste så meget som en million kr. årligt. Herudover skal de udenlandske selskaber betale 20 % i afgift til den danske statskasse af den indtægt, som de høster i Danmark.